Marknadsundersökningar - Hur Topshop undersöker målgruppens preferenser med hjälp av Netigate

Marknadsundersökningar

Marknadsundersökningar är en effektiv aktivitet för att öka försäljning, sänka kostnader och höja kvaliteten på ett företags produkter och tjänster. En väl utförd undersökning skapar ett bra underlag för att kunna tillfredsställa olika kundbehov i framtiden.

En marknadsundersökning kan rikta sig till potentiella kunder såväl som till befintliga och/eller förlorade kunder och kan användas för att utröna kunders önskemål, produktutveckling, hur lojala kunderna är samt hur företaget upplevs vara positionerat gentemot konkurrenter.

Marknadsundersökningar ger svar på din målgrupps:

  • Kännedom om varumärket och/eller produkten
  • Önskemål
  • Köpbeteende
  • Köpbehov
  • Missnöje

 

Tillgång till över 7 miljoner respondenter i mer än 50 olika länder

Marknadsundersökningar med panelarVill du göra en marknadsundersökning men har inte tillgång till respondenter? Genom vår samarbetspartner erbjuder vi tillgång till över 7 miljoner respondenter i mer än 50 olika länder.

Vi har därmed förenklat hela processen för marknadsundersökningar och ger dig kontroll över hela flödet – från utformning av enkät till analys.

Kontakta oss så berättar vi mer om paneler och hur vi kan hjälpa just dig.

Vill du veta mer?

Lämna din e-postadress här så kontaktar vi dig!