Almedalsspaning 2014 – Politiska utspel, trängsel och dyra boenden

almedalsveckan-spaning-2014Almedalsenkäten genomförs av Dagens Opinion i samarbete med Netigate och är en undersökning bland deltagande organisationer och företag i syfte att ge en bild av av vilka förväntningar som finns på Almedalsveckan.

Almedalsveckan har stor betydelse för deltagande företag och organisationer och stora resurser tillförs för ett lyckat deltagande, vilket i sin tur ställer höga krav på förberedelser och personal. Den genomsnittliga organisationen lägger mellan 50 000 och 100 000 kr på sin Almedalssatsning.

Resultatet visar också att:

Analysen av resultaten från Almedalsenkäten bygger på svaren från 264 svarande bland ca 1 500 tillfrågade arrangörer och Almedalsbesökare, vilket ger en svarsfrekvens på ca 18%.

Läs mer och ladda ner rapporten via formuläret till höger.